ƏLAQƏ

Aşağıda göstərilən əlaqə vasitələri ilə bizimlə operativ olaraq bağlantı yarada bilərsiniz.

Telefon

  • +994 12 488 35 76
  • +994 12 488 35 77
  • +994 12 488 35 44
  • +994 12 488 37 23
  • +994 12 488 37 24
  • +994 70 252 75 75

E-mail

[email protected]

Ünvan

Azərbaycan, Bakı. Nəcəfqulu Rəfiyev küç. məhəllə 11/45