Vesti.az

22 Sep 2023

Sosyal şəbəkələr

inner

Vesti.Az informasiya portalı 2009-cu ilin martında yaradılıb. Vesti.Az-ın maraq dairəsi təkcə Azərbaycanda baş verən hadisələrlə məhdudlaşmır, o, həmçinin bütün Cənubi Qafqazı, MDB ölkələrini, Avropa İttifaqını, Yaxın Şərq və Asiya regionlarını əhatə edir. Vesti.Az dünyanın ən böyük hadisə və proseslərini, inteqrasiya edən dünyada aktual mövzuları diqqət mərkəzində saxlayır. Vesti.Az-ın daha da inkişaf etdirilməsində məqsəd təkcə obyektiv məlumat mənbəyi olaraq qalmaq deyil, həm də ölkədə və xaricdə baş verən hadisələrin ciddi şəkildə dərk edilməsinə töhfə verməkdir.